Om / About

startScreen

Sliperiet Gylsboda är ett leaderprojekt med stöd ifrån Europeiska Unionen. Läs mer om Leader på Leader Skånes Ess hemsida här! Läs mer om Europeiska jordbruksfonden här!

Öppettider: Fredagar kl 13-16. Lördagar kl 11-16. Söndagar kl 11-16. Och så det viktigaste: alla andra dagar & tider enligt överenskommelse. Det betyder alltså inte att det är stängt övriga tider & dagar, bara att det är säkrast att ringa innan, tel 0703109162. Vi är på plats för det mesta, så tveka inte att ringa.

Opening Hours: Friday 1 pm- 4 pm, Saturday 11 am – 4 pm, Sunday 11 am- 4 pm Please call +4670 3109162 for booking at other times. 

Välkomna att besöka oss. På plats finns bl a alster av Sculptor Justas, runstenshuggare Rudolf Germeroth och Lindberg Diabas & Silver.

För att hitta hit, sök på Sliperiet Gylsboda på google maps.

Just nu är vi inne i ett renoveringsskede, så vi har ingen stående utställning. Golvgjutning i stora hallen är nästa steg. Efter det kommer bl a en stor mineral- och fossil utställning att flytta in.

Byggnaden uppfördes under tidigt 1900-tal. Huset användes först som lokal för ett finstenshuggeri. Här höggs de stora blocken itu till användbara bruksstenar, till exempel gravvårdar. Efterhand upphörde denna verksamhet. Eftersom liknande förädling av stenen förekom på fler platser var det inte lönsamt längre. Byggnaden användes sedan enbart som verkstad och smedja.

Här tillverkades krankrokar, släggor, kilar, mejslar, bergsborrar, kättingar och många andra av stenarbetarnas arbetsredskap. I lokalerna tillverkades och reparerades också skrotlådor i olika storlekar – de rymde allt ifrån 1,5 till 3,5 kubikmeter sten. När elektriciteten togs i bruk i stenbrotten 1926 fick de äldre ångkranarna byggas om till eldrift. Då kom en ny yrkesgrupp, elektrikerna, in i arbetslagen i sliperiet. Smederna var redan från stenindustrins början viktiga personer som höll stenhuggarnas dagliga arbetsredskap, borrar och mejslar, i andvändbart skick. Borrmaskiner som drevs med tryckluft ersatte så småningom det tunga hantverket med släggor, mejslar, kilar och borr.

Från och med 1 juli 2016 disponerar föreningen Sliperiet Gylsboda lokalen. Vi som förening vill utveckla och skapa möjligheter för konstnärer att verka och kunna visa sin konst. Vi vill skapa ett levande kulturcenter. Foton kommer att visa gamla tiders diabasbrytning och gamla verktyg kommer att visas.  Samtidigt kommer aktiva konstnärer på plats att visa sitt hantverk. Konst i olika uttrycksformer, konsthantverk och mathantverk skall erbjuda besökaren en intressant helhetsupplevelse.

En stående stor utställning med mineraler och fossiler kommer att visas när byggnaden är renoverad. Utställningen blir den enda i sitt slag i Skandinavien.

På sikt kommer även en kursverksamhet kring konsthantverk att byggas upp. Viss kursverksamhet är redan igång, bl a hällristnins- och runstenshuggning.

Välkommen som medlem i föreningen Sliperiet Gylsboda. Vill du engagera dig ytterligare är detta mycket välkommet! Medlemsavgiften för 2018 är 200kr/familj. Formulär att fylla i finns under ”kontakta oss”. Det går även bra att skicka ett epost till medlem@sliperietgylsboda.se . Kom ihåg att ange namn och telefonnummer, så lägger vi till er i medlemsregistret! Bg nr 344-1912.

Annonser