Om

startScreen

Sliperiet Gylsboda är ett leaderprojekt med stöd ifrån Europeiska Unionen. Läs mer om Leader på Leader Skånes Ess hemsida här! Läs mer om Europeiska jordbruksfonden här!

Välkomna på invigning den 12 maj kl 11-15! Vernissage Eva Martinson.

Invigningstal av Osby kommuns kommunalråd Marika Bjerstedt Hansen kl 13.00. 

0001

Denna byggnad uppfördes under tidigt 1900-tal. Huset användes först som lokal för ett finstenshuggeri. Här höggs de stora blocken itu till användbara bruksstenar, till exempel gravvårdar. Efterhand upphörde denna verksamhet. Eftersom liknande förädling av stenen förekom på fler platser var det inte lönsamt längre. Byggnaden användes sedan enbart som verkstad och smedja.

Här tillverkades krankrokar, släggor, kilar, mejslar, bergsborrar, kättingar och många andra av stenarbetarnas arbetsredskap. I lokalerna tillverkades och reparerades också skrotlådor i olika storlekar – de rymde allt ifrån 1,5 till 3,5 kubikmeter sten. När elektriciteten togs i bruk i stenbrotten 1926 fick de äldre ångkranarna byggas om till eldrift. Då kom en ny yrkesgrupp, elektrikerna, in i arbetslagen i sliperiet. Smederna var redan från stenindustrins början viktiga personer som höll stenhuggarnas dagliga arbetsredskap, borrar och mejslar, i andvändbart skick. Borrmaskiner som drevs med tryckluft ersatte så småningom det tunga hantverket med släggor, mejslar, kilar och borr.

Från och med 1 juli 2016 disponerar föreningen Sliperiet Gylsboda lokalen. Vi som förening vill utveckla och skapa möjligheter för konstnärer att verka och kunna visa sin konst. Vi vill skapa ett levande kulturcenter. Foton kommer att visa gamla tiders diabasbrytning och gamla verktyg kommer att visas.  Samtidigt kommer aktiva konstnärer på plats att visa sitt hantverk. Konst i olika uttrycksformer, konsthantverk och mathantverk skall erbjuda besökaren en intressant helhetsupplevelse.

En stående stor utställning med mineraler och fossiler kommer att visas när byggnaden är renoverad. Utställningen blir den enda i sitt slag i Skandinavien.

På sikt kommer även en kursverksamhet kring konsthantverk att byggas upp.

Välkommen som medlem i föreningen Sliperiet Gylsboda. Fyll i formuläret nedan om du vill bli medlem, vill du engagera dig ytterligare är detta oerhört välkommet! Medlemsavgiften för 2018 är 200kr/familj. Det går också bra att skicka ett epost till medlem@sliperietgylsboda.se, kom ihåg att ange namn och telefonnummer, så lägger vi till er i medlemsregistret!

Annonser